Wat is dat?
Craniofaciale therapie is een behandelingsconcept dat zich bezig houdt met klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied, De therapie wordt gegeven door gespecialiseerde en geregistreerde fysio-/manueel therapeuten en vaak in samenspraak met tandarts, KNO-arts, kinderarts, orthodontist en/of neuroloog uitgevoerd.

Door middel van een uitvoerige anamnese (vraaggesprek) wordt het probleem van de patient geanalyseerd. Aansluitend zal de therapeut een hypothese voor de mogelijke oorzaak van het probleem opstellen en middels een lichamelijk onderzoek op relevantie toetsen. Dit onderzoek bestaat onder andere uit een functieonderzoek van het kaakgewricht, de schedel en de zenuwen in het schedel- en gezichtsgebied. Daarna worden eventueel ook de regio’s van de wervelkolom, schoudergordel en heupen onderzocht. Het doel is het vinden van stoornissen (dysfuncties) in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied die voor het probleem van de patiënt relevant zijn. Als deze stoornissen aanwezig zijn zal de therapeut een behandelplan opstellen. Na maximaal 6 behandelingen wordt een evaluatie gemaakt en met de patiënt besproken of verdere behandeling zinvol is. Afhankelijk van het behandelresultaat kan worden beslist of doorgaan, stoppen of verwijzing naar een andere specialist de beste oplossing is.

Film Crafta

Wat is de inhoud van de therapie?
De behandeling bestaat voor een deel uit manuele therapeutische behandeltechnieken in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied en voor een deel uit een begeleidingsprogramma t.a.v. pijnmanagement. Het begeleidingsprogramma wordt meestal na 2-4 behandelingen ingezet omdat hiervoor de waarden van eventuele vragenlijsten en pijntabellen noodzakelijk zijn. De inhoud van dit programma richt zich met name op het dagelijkse gedrag van de individuele patient. de therapeut kan een verandering in bepaalde gedragsaspecten aanraden en/of een pijnmanagement programma aanbieden.

Veel patiënten hebben al onderzoeken als b.v. bloedonderzoek , röntgenonderzoek, computertomografie en MRI achter de rug. in bepaalde gevallen zal de therapeut , na overleg met de patient , contact opnemen met de arts om informatie uit te wisselen.

Aan het einde van de behandelingen wordt er door de therapeuten een behandelverslag naar de arts gestuurd , het kan zijn dat enkel onderdelen uit het begeleidingsprogramma nog enkele maanden in een lage frequentie gevolgd moeten worden om het therapie effect op lange termijn te waarborgen. De therapeut zal dat dan in het behandelverslag voorstellen. Eventueel kan het zinvol zijn na een paar maanden een controle behandeling af te spreken om te evalueren of er geen achteruitgang is ontstaan. Dit is ook een goed moment om eventuele vragen, oefeningen en levens stijlveranderingen nog te bespreken. Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact op met Robert Kuizenga of kijk op www.crafta.org

Indicaties
De CRAFTA therapeut is geïnteresseerd in de functiestoornissen in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied en de invloed daarvan op het dagelijkse leven van de patient. Hierbij speelt de inventarisatie van de symptomen een belangrijkere rol dan de zuivere medische diagnose. Veel patiënten met dezelfde symptomen hebben namelijk verschillende medische diagnosen gekregen. Onafhankelijk van dit gegeven hebben vanuit dit therapieconcept toch een lijst van indicatiegebieden gemaakt, zonder hiermee volledig te kunnen zijn.

Problemen in mond- en gezichtsgebied 
-
     Mond- en gezichtspijn
-     Kaakklachten
-     Craniomandibulaire dysfunctie
-     Discusproblemen in het kaakgewricht
-     Tandenknarsen en klemmen
-     Myofaciale stoornissen in het kauwsysteem
-     Occlusiestoornissen

Problemen bij zuigelingen
-     Geboortetrauma
-     Motorische retardatie of ontwikkelingsachterstand
-     Huilbaby’s met een voorgeschiedenis van nek- en of gezichtsproblemen
-     Opisthotonus (extreme overstrekking)

Problemen bij kinderen en jeugdigen
-     Concentratiestoornissen
-     Middenoorontsteking, otitis media
-     Craniosynostose, plagiocephalie
-     Klachten gerelateerd  met craniosynostosen en placiocephalien
-     Evenwicht- en balansstoornissen bij schoolkinderen
-     Hoofdpijn bij schoolkinderen
-     Buisjes in het oor
-     Scheefhals, torticollis
-     Schedelgroei  problemen
-     Scoliosen
-     Occulo(motorische) dysfuncties

Problemen in het hoofdgebied
-     Cervicogene(nek) hoofdpijn
-     Cervicale dystonie
-     Duizeligheid, vertigo
-     Faciale parese
-     Spanningshoofdpijn
-     Migraine
-     Schedeltrauma
-     Oorsuis (tinnitus), atypische oorpijn, otalgie
-     Gezichtsasymetrie
-     Atypische mondpijn
-     (Atypische) aangezichtspijn
-     Atypische hoofdpijn
-     Oor- en gezichtspijn
-     Orofaciale problemen
-     Whiplash, halswervelkolom distorsie
-     Herpes zoster, gordelroos, postherpische pijn
-     Functionele oogstoornissen