Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Wat is oefentherapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een praktische therapie waarbij dagelijkse activiteiten die klachten of beperkingen geven worden behandeld. Het leren kennen van het eigen lichaam en het aanleren van gezond beweeggedrag staat centraal binnen de therapie. Door praktisch en gericht aan de slag te gaan met hetgeen wat klachten geeft zorgt ervoor dat er weer grip komt op de klacht en klachten afnemen/ dan wel verdwijnen.

Vergoeding
Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 
Bij kinderen onder de 18 jaar, worden de eerste 18 behandelingen vergoedt vanuit het basispakket.

Wanneer oefentherapie

Oefentherapie kan bij veel klachten worden ingezet. Zoals onder andere bij:

- nek- schouderklachten
- rug- bekkenklachten
- ademhalingsproblematiek: bijv. hyperventilatie
- arbeid- en sport gerelateerde klachten
- lichamelijke klachten als gevolg van neurologische aandoeningen: bijv. Parkinson, hernia, MS
- lichamelijke klachten als gevolg van orthopedische aandoeningen: bijv. artrose, osteoporose, scoliose
- lichamelijke klachten als gevolg van reumatische aandoeningen
- houdings- en bewegingsproblematiek
- chronische klachten en terugkerende klachten

Aanmelding
Aanmelding voor de therapie kan door contact op te nemen met Sento. Er zal door de baliemedewerker een afspraak ingepland worden. Bij de eerste afspraak zal er een vraaggesprek/intake gesprek plaatsvinden waarbij de klacht of beperking in kaart wordt gebracht. Aan de hand van dit gesprek zal er een houdings- en bewegingsonderzoek worden uitgevoerd. De eerste afspraak duurt gemiddeld 50 minuten en wordt afgesloten met het bespreken van het behandelplan.

Behandeling

De behandelingen zijn praktisch van aard en sluiten zoveel mogelijk aan op de dagelijkse activiteiten en probleemhandeling(en). Indien gewenst kan een behandeling ook op locatie gegeven worden, bijvoorbeeld op de werkplek of bij de sportvereniging. Interactie en zelf meedenken worden als een essentieel onderdeel van de therapie gezien. Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten.