Sento Medical is aangesloten bij alle zorgverzekeraars van Nederland. Behandelingen worden vergoed indien u aanvullend bent verzekerd.

De tarieven worden in 2022 in rekening gebracht bij patiënten die niet voor fysiotherapie zijn verzekerd. Bent u wel aanvullend verzekerd, dan worden de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Bij de zorgverzekeraar worden tarieven in rekening gebracht die wij met de betreffende verzekeraar in een contract zijn overeengekomen.

BETALINGSVOORWAARDEN:

Betaling van behandelingen fysiotherapie dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zal een herinnering worden verstuurd. Indien de betaling na deze termijn nog niet is voldaan, wordt er na 14 dagen een aanmaning verzonden. Als deze aanmaning niet tijdig wordt betaald, zullen er incassomaatregelen worden genomen. Alle incassokosten komen ten laste van de patiënt.

Tarieven 2022* 
Reguliere zitting fysiotherapie € 42,00
Fysiotherapeutische behandeling aan huis € 50,00
Zitting manuele therapie € 55,00
Zitting manuele therapie aan huis € 63,00
Echografie € 69,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 69,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis € 79,00
Screening € 20,00
Screening, intake en onderzoek € 60,00
Intake en onderzoek na screening € 40,00
Intake en onderzoek na screening incl. toeslag aan huis € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 60,00
Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis € 70,00
Niet nagekomen afspraak conform bovenstaande tarieven

*Onze tarieven worden jaarlijks bijgesteld, ook in 2023 kunnen de tarieven wijzigen.

General Conditions

Click here

House rules

Click here

Complaints Policy
Click here

Privacy Policy

Click here

Privacy statement

 

Click here