Sento Medical is aangesloten bij alle zorgverzekeraars van Nederland. Behandelingen worden vergoed indien u aanvullend bent verzekerd.

De tarieven worden in 2018 in rekening gebracht bij patiënten die niet voor fysiotherapie zijn verzekerd. Bent u wel aanvullend verzekerd, dan worden de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Bij de zorgverzekeraar worden tarieven in rekening gebracht die wij met de betreffende verzekeraar in een contract zijn overeengekomen.

 BETALINGSVOORWAARDEN:

  • Betaling van behandelingen fysiotherapie dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zal een herinnering worden verstuurd. Indien de betaling na deze termijn nog niet is voldaan, wordt er na 14 dagen een aanmaning verzonden. Als deze aanmaning niet tijdig wordt betaald, zullen er incassomaatregelen worden genomen. Alle incassokosten komen ten laste van de patiënt.

 

Tarieven 2018* 
Reguliere zitting fysiotherapie/oefentherapie  € 37,50
Fysiotherapeutische/oefentherapeutisch behandeling aan huis  € 47,50
 Zitting manuele therapie  € 50,00
 Zitting manuele therapie aan huis  € 60,00
 Echografie  € 69,00
 Consult fysiotherapeutisch/oefentherapeutisch onderzoek  € 69,00
 Consult fysiotherapeutisch/oefentherapeutisch onderzoek aan huis  € 79,00
 Screening  € 20,00
 Screening, intake en onderzoek  € 60,00
 Intake en onderzoek na screening  € 40,00
 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag aan huis patiënt  € 50,00
 Intake en onderzoek na verwijzing  € 60,00
 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag aan huis patiënt  € 70,00
 Niet nagekomen afspraak conform bovenstaande tarieven  € 35,00

 

*Onze tarieven worden jaarlijks bijgesteld, ook in 2019 kunnen de tarieven wijzigen.